"Dbejte o sebe a žijte zdravě. Věřte v sebe samu a dosáhnete vše, co chcete."


Světové soutěže krásy

Krása je abstraktní pojem, s nímž se setkáváme v mnoha oblastech lidského bytí. Významem tohoto pojmu se zabývá především filosofická disciplína zvaná estetika (původně od řeckého aisthésis, smyslové vnímání).
Krása je však pouze jednou z tzv. estetických kategorií (ošklivost, vznešenost aj.) a v rámci estetiky postupně ztrácí dominantní místo.

Krása je buď považována za kvalitu přítomnou v nějakém jsoucnu (člověku, krajině, písni, myšlence, nauce), která v nás budí libost (podle Immanuela Kanta tzv. nezainteresované zalíbení, vztah, který vylučuje jakýkoli praktický zájem na věci), nebo je krása věcí vnímatelova přístupu k věci; zde se ukazuje, jak je krása závislá na konvencích. Krásu jako jsoucí imanentně ve věci chápe tzv. esencialismus, krásu jako věc vnímatelova postoje konvencionalismus.

Vkus je představa o ideálu krásy, harmonie, dokonalosti a módnosti, která se jednak liší u různých lidí, společenství a národů, jednak se v průběhu dějin neustále vyvíjí a mění. Co této představě neodpovídá, označuje se jako nevkusné. Vkus je tedy především otázka individuálního posouzení; přesto byly v minulosti vypracovávány normativní „učebnice dobrého vkusu“ (např. v éře klasicismu) a i v současné době lze vysledovat cosi jako většinový vkus.

 

Citáty:

 • Krásné je to, co se líbí v prostém posouzení. Z toho plyne, že se musí líbit bez jakéhokoli zájmu. Vznešené je to, co se bezprostředně líbí proto, že klade odpor proti zájmu smyslů..
  --Immanuel Kant, Kritika soudnosti § 68, AA V.267.
 • Krásné věci ukazují, že člověk se do světa hodí a dokonce i jeho názor věcí souhlasí se zákony jeho nazírání.
  --Immanuel Kant, Logik Nr. 1820a, AA XVI.127.
 • Krása zůstává navzdory všemu jedním z nejmocnějších projevů života. --Bohuslav Reynek
 • Krása … spasí svět. --Fjodor Michajlovič Dostojevskij
 • Hrozné je, že krása je tajemná a právě tak hrozná. Bůh a ďábel zde bojují na bojišti lidského srdce. --Fjodor Michajlovič Dostojevskij
 • Ten, kdo si zachová schopnost rozpoznat krásu, nikdy nezestárne. --Franz Kafka
 • Krása ve věcech existuje v mysli těch, kdo ji nahlížejí. --David Hume
 • Nejkrásnější věcí na celém světě je entusiasmus. --Christian Morgenstern
 • Vše je krásné; ne všichni jsou ji ovšem schopni spatřit. --Konfucius
 • Pohleď na slunce.
  Viz měsíc a hvězdy.
  Pohleď na krásu pozemské zeleně.
  A nyní
  se zamysli. --Hildegarda z Bingenu
 • Mezi okem a srdcem existuje cesta, která nevede přes rozum. --Gilbert Keith Chesterton
 • I malá dávka duševní krásy převáží v očích milujícího člověka krásu zevnějšku. --Stanisław Jerzy Lec
 • I ty nejkrásnější nohy někde končí. --Julian Tuwim
 • Nemyslím na všechnu tu bídu, ale na krásu, která stále přetrvá. --Anna Franková 

 

 • Krása je strašná a děsná věc! Je hrozná, neboť ji nikdo nepronikl, Bůh před nás neklade nic než hádanky. Zde se hranice setkávají a všechny protiklady existují bok po boku.


Co je podle Vás krásné?

Datum: 17.05.2009

Vložil: Lilly

Titulek: :D

Souhlasím s Klárou:)

—————

Datum: 14.05.2009

Vložil: klára

Titulek: jeje..

no asi to co se mi hodně líbí..:D

—————